Изготвяне на документи за участие в търгове по закона за обществените поръчки

  • Изготвяне на оферти за участие в процедури по ЗОП - открита процедура, ограничена процедура, публично състезание, пряко договаряне, пазарни консултации и др.
  • Изготвяне на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки - открита процедура, ограничена процедура, публично състезание, пряко договаряне и др.
  • Изготвяне на вътрешни правила на публични възложители за управление на цикъла на обществените поръчки и за поддържане на профила на купувача, съобразени със ЗОП и правилника за неговото прилагане.
  • Обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията на решения на възложителите по процедури за възлагане на обществени поръчки, вкл. изготвяне на жалба, справки и представителство в заседанията на комисията.
  • Обжалване пред Върховен административен съд на решения на Комисията за защита на конкуренцията, свързани с възлагане на обществени поръчки.

Контакти

Свържете се с нас

Финансово Счетоводна кантора Василеви
Велико Търново
ул. Ниш №7 ет.2

062/620162

0878486947

accountinghouse@fskvasilevi.com

Допълнителна информация

Ние използваме бисквитки за да ви предоставим най-добрата услуга. Съгласявайки се Вие приемате нашата политика за използване на бисквитки.