Счетоводни услуги

 • Абонаментно месечно счетоводно обслужване
  -В цената на месечния ни абонамент за счетоводно обслужване са включени неограничени счетоводни и данъчни консултации, както и консултации в областа на осигурителните и трудовоправните взаимоотношения
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне на индивидуален счетоводен сметкоплан
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации на юридически лица, еднолични търговци и физически лица
 • Изготвяне и подаване на консолидирани финансови отчети на нефинансови предприятия
 • Изготвяне и подаване на месечни декларации по ЗДДС
 • Обединяване на месечни декларации по ЗДДС за предприятия с регистрирани клонове /акционерни дружества и др./
 • Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларации
 • Регистрация на предприятия по ЗДДС и ЗАДС
 • Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети на нефинансови предприятия, предприятия с нестопанска цел, еднолични търговци
 • Изготвяне на документи и подаването им в комисията за Защита на Лични Данни
 • Изготвяне на месечни работни заплати и изчисляване на дължимите данъци и социални осигуровки
 • Изготвяне и подаване на осигурителни декларации
 • Обработка на счетоводни документи
 • Изготвяне на счетоводна политика
 • Изготвяне и подаване на документи във връзка с издаването на ведомостите за работни заплати в архив на НОИ за фирми без правоприемник /при заличаване на предприятие и др. /
 • Подаване на декларации и информация по електронен път
 • Подаване на информацията за сключени трудови договори по електронен път
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП
 • Подготвяне на документи и представителство при провеждане на проверки, ревизии
 • Попълване на осигурителни и трудови книжки
 • Водене на лични досиета за работници и служители и съхраняването им в срок до 50 години

Контакти

Свържете се с нас

Финансово Счетоводна кантора Василеви
Велико Търново
ул. Ниш №7 ет.2

062/620162

0878486947

accountinghouse@fskvasilevi.com

Допълнителна информация

ВНЕДРЯВАНЕ НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GDPR)

ВЪВ ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Защитата на личните данни при обработване е реформирана с приемането на новия Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни (GDPR), който ще се прилага от 25 май 2018 година. Регламентът въвежда  редица промени спрямо действащата правна уредба, които касаят всички действащи предприятия, които обработват лични данни за своите  клиенти, персонал, доставчици, кандидати за работа и др.  С цел спазване изискванията на Регламента, администраторите следва да подготвят бизнеса си както от правна, така и от техническа страна. Това включва освен изготвянето на необходимите документи, процедури и внедряване на лице по обработването на лични данни. Това лице може да бъде както назначено в предприятието/администратора/ на трудов или граждански договор така и да се ползват услугите на друга фирма – обработваща лични данни. Въвежда се ново понятие лице обработващо лични данни което ще носи солидарна отговорност заедно с администратора на лични данни.

СЧЕТОВОДНА КАНТОРА ВАСИЛЕВИ ООД предлага Консултиране и внедряване на Общия регламент  във Вашето предприятие, което включва:

1. Консултация относно подготовката по прилагането и съответствието с Регламента.

2. Оценка на необходимостта от назначаване на длъжностно лице по защита на данните и оценка на риска във фирмата свързан с личните данни.

3. Изготвяне и предоставяне на пълна документация за изпълнение на изискванията и водене на отчетност съгласно Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) във вашето предприятие, включващи различни видове искания, молби, декларации, форми за предоставяне на информация, уведомления, потвърждения, съгласие, договори, политика за защита на данните, регистри, инструкции,  мерки и средствата за защита на личните данни, процедури, протоколи, други.

Искам да получа повече информация

Ние използваме бисквитки за да ви предоставим най-добрата услуга. Съгласявайки се Вие приемате нашата политика за използване на бисквитки.